Полуремаркета

Полуремарке - транспортно голямотонажно средство от 15 до 200 т., предназначено за движение по автомобилната пътна мрежа. Полуремаркетата се задвижват от влекач (самоходно шаси). Свръзката между влекача и полуремаркето е седловото устройство на влекача (лафет) и централния (царски) болт на полуремаркето.

Нормалното полуремарке (трейлър) представлява ремарке, което няма собствена предна ос, поради което немалка част от товара лежи върху теглещото превозно средство (влекача). Полуремаркето се свързва с куплунга на влекача посредством шенкелов болт. Тогава се говори за комбинация от влекач и полуремарке. За да се съкрати времето за товарене и разтоварване, с един влекач могат да се използват няколко полуремаркета, така че шофьорът и влекачът да не престояват на едно място. В зависимост от употребата влекачите се предлагат в много разновидности. За общи нужди се използват полуремаркета с брезент. В тях стоката остава чиста и суха по време на превоза. Полуремаркетата за превоз на контейнери имат конструкция с една или повече платформи, на които могат да бъдат поставени контейнерите. За превоз на високи предмети се използва платформи с ниски товарни площадки. Обикновеният силоз представлява резервоар за насипни или наливни товари във вид на прахове или зърнести продукти като зърнени култури, въглища, цимент, фураж, пясък, чакъл и изкуствен тор. Идеално решение за улесняване на товаро-разтоварването на тежки обекти представлява полуремаркето с Walking Floor.

Полуремарке

BE-полуремаркетата могат да се управляват със свидетелства категория BE и се предлагат с вместимости и дължини, далеч надвишаващи тези на обикновените ремаркета. Възможни са дължини до над 12 метра и брутно тегло от приблизително 10000 kg. Затова за много предприятия решението се крие в BE-полуремаркетата.

По броя на осите биват: двуосни, триосни, и многоосни (до 30 оси) ремаркета.

Няколко примера:

 • Полуремаркета със стъпаловиден борд, 2 до 10 оси
 • Полуремаркета със стъпаловиден борд, 2 или 4 оси
 • Полуремаркета с възможност за ниско товарене, 3 или 4 оси
 • Полуремаркета с възможност за ниско товарене, 1 до 5 оси
 • Полуремаркета с възможност за ниско товарене до 5 оси
 • Полуремаркета с плосък борд, 2 до 6 оси
 • Полуремаркета с плосък борд, 3 до 8 оси за баласти
 • Полуремарке за превоз на високи бетонни елементи
 • Полуремарке за превоз на трупи
 • Затворен стъкловоз
 • Модулна система

По типа надстройка полуремаркетата се подразделят на:

 • цистерни - за превоз на течности, газове и прахообразни вещества;
 • самосвали - за превоз на насипни товари;
 • платформи;
 • бордови - тентовани, фургони, хладилни (рефрижиратори) за превоз на пакетирани товари;
 • тежковози - за превоз на стоителни тежкотонажни машини;
 • контейнеровози - за превоз на контейнери;
 • специални - за превоз на товари със специално предназначение;

Обадете ни се за да уточним от какво полуремарке имате нужда!