Пренос на насипни товари

Характеристики на превоза на насипни товари

За всички онези, които по един или друг начин, са свързани с областта на транспорта не е тайна факта, че всеки вид товари имат своите специфични особености и характеристики на организацията по процеса на транспортиране. В допълнение, дори повечето категории стоки подлежат на определени правила за превоз. Например, по-специален е превозът на товари в насипно състояние и транспортирането им внимателно се следи и регулира от съответните регламенти и органи. Насипните товари се превозват обикновено с камиони. Въпреки това, за някои насипни товари като брашно, цимент се изискват специални превозни средства и транспортирането им става в специализирани резервоари-цистерни. Но имайки предвид, че те са по-скоро изключение ще обърнем внимание на тези изисквания, които засягат повечето насипни товари. Вече отбелязахме, че в повечето случаи, насипните товари са превозвани от самосвали, като товарът се следи да не превишава ръбовете на страничното ограждение, което винаги можете да се надгради по-високо. Трябва да се следи и превозвания насипен по време на движението да не се изсипе върху пътното платно, а понякога се вдига и прах, можещ да предизвика ПТП. За да се избегне това по-голямата част товара трябва да бъдат покрит с брезент или друг плътен материал. Между другото, това не само предпазва товара от разсипване, но също така защитава от влага и други фактори на околната среда.

транспорт на насипни товари

  Трябва да се има предвид, че през последните години много от собствениците на транспортни фирми започнаха да разглежда тези услуги - превоз на товари в насипно състояние, като загуба на време и поради това започнаха активно да се използват специални контейнери за насипни товари, които могат да се превозват не само с камиони. Освен това, използването на контейнери премахва необходимостта от подготовка на самия камион за транспортиране на насипните товари, тъй като контейнерът осигурява съответствие с всички нормативни изисквания за превоз на този вид товари. Трябва да се отбележи, че при превоз на контейнери е необходимо да се осигури допълнително оборудване, което ще осигури разтоварването на насипния товар. В случай на традиционния транспорт със самосвал това не е необходимо, тъй като тези камиони се разтоварват самостоятелно. Трябва да отбележим, че отговорността за спазване на правилата за превоз на насипни товари носи превозвача. Именно той трябва да организира целия процес на транспортиране, така че превоза на всеки вид насипен товар да премине гладко и в строго съответствие със закона.

По този начин особеностите на транспорта на насипни товари би следвало да се счита като отговорност не само на собственика на транспортните средства, но и на превозвача. Например, служителите на нашата транспортна фирма познават всички нюанси по организацията процеса на транспортиране на голямото разнообразие от товари в насипно състояние, и затова могат да го организират и извършат съобразно всички изисквания на изпращача, както и на регулаторните изисквания на нормативните актове. Автопаркът на нашата фирма включва разнообразни превозни средства с различен капацитет, включително и камиони способни да транспортират насипни товари в контейнери.