Трактори

Трактор е самодвижеща се машина с двигател с вътрешно горене (ДВГ), която по своето предназначение служи за преместване или теглене на товари, строителни работи, селскостопанско производство, задвижване на специален прикачен инвентар и много други дейности.

Трактори

Съществуват колесни и верижни трактори. Според предназначението си тракторите се подразделят и на няколко основни категории:

  • трактори за селскостопанско производство;
  • транспортни трактори;
  • трактори със специално предназначение.

Тези трактори според особеността на извършваните от тях селскостопански дейности се делят на три подгрупи - трактори с общо предназначение, универсални трактори и овощаро-лозарски трактори.

Трактор

  • Тракторите с общо предназначение извършват основните видове обработка на земята - плитка (брануване и др.) и дълбока обработка - оран, сеитба и прибиране на реколтата. Особеността при тях е че скоростта на движение е редуцирана от предавателната кутия на 5-10 км/час. Мощността на агрегатите за задвижване варират от 40 до 100 и повече к.с. и пътният им просвет е от 250 до 350 мм. Тези трактори могат да се използват и в строителството и за транспорт;
  • Универсалните трактори са предназначени главно за междуредова обработка при окопните култури (царевица, слънчоглед, цвекло и др.). С тях обаче могат да се извършват и всички видове селскостопанска работа. Тъй като са предназначени за окопни култури, просвета трябва да бъде 650-800 мм., за да не повреждат растенията. Към тази група спадат машини с агрегати от 10 до 50 к.с., с малък радиус на завиване и с възможност за изменяне разстоянието между колелата;
  • Овощаро-лозарските трактори се използват за обработка на лозови масиви и овощни и зеленчукови градини. Тези трактори обикновено са с малки размери и малки агрегати от 2,5 до 20 к.с.
    Повече информация за тракторите можете да откриете в Wikipedia.

Ако вече сте избрали трактор за вас, то не се колебайте да се свържете с нас, за да Ви го доставим. Можете да разгледате нашите подемни платформи и платформи за превоз на машини.